Kompanzasyon Eğitim Seti Deney Seti

Dahili ve Harici Yükler

Dahili 0.37 KW asenkron motor ile kompanzasyon yapabilme özelliğine sahiptir. Harici yük bağlama noktalarından monofaze veya trifaze alıcı bağladığınızda kompanzasyon yapar.

Kademe Göstergeleri

Kademe durumlarını gösteren sinyal lambaları. 3 adet monofaze kapasitif, 1 adet şönt, 2 adet trifaze kademeye sahiptir.

Müdahele Edilebilir

Kademeler kapatıp LCD ekranlı sayaç ve enerji analizör özellikli Reaktif Güç Kontrol Rölesi üzerinden yükün karakteristiği incelenebilir. Kompanzasyon panosu incelenebilir. İstenirse tüm bağlantılar sökülüp öğrencilere tekrar yaptırılabilir.

Kompanzasyon Eğitim Seti Deney Seti

Kompanzasyon eğitim seti ile birlikte verilen 2 adet 0.37 KW güçündeki asenkron motorlarla kompanzasyon yapabilme kabiliyetine sahip eğitim setidir. Paket şalter kumandalı harici yük çıkışına monofaze veya trifaze omik, indüktif veya kapasitif yükler bağlanabilir.

Enerji analizörü üzerinden bağlanan harici yüklerin COS ∅, akım, gerilim değerlerini incelenebilir. Kompanzasyon haricinde ölçme deneyleri yapmakta mümkündür.

Küçük Güçlerde Bile Kompanzasyon

İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maksimum ±90 derecelik fazı kayar. Kompanzasyon eğitim seti indüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale yakın değerde sabit tutması için gerekli tüm deneylerin ve ayarlamaların yapılabildiği eğitim setidir.

Kompanzasyon eğitim seti nde yük akımları - gerilimleri - güçleri - güç katsayısı vb diğer veriler enerji analizörü üzerinden izlenirken aynı anda rekatif güç kontrol rölesi üzerinden kompanze edilmiş sistemin yük akımları - gerilimleri - güçleri - güç katsayısı vb diğer veriler görülebilir. Böylelikle kompanzasyonun önemi tam olarak anlaşılmış olur.

Kompanzasyon eğitim seti

Kompanzasyon Eğitim Seti Deney Seti Teknik Şartnamesi